info@ubfsoft.com
+90 (850) 302-5560
Sakarya Teknokent

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKAMIZ

GİZLİLİK POLİTİKAMIZ

(https//www.ubfsoft.com) ile alt bileşenlerinden oluşan internet sitesinin (bundan böyle UBF Soft Portal olarak anılacaktır) tüm hakları UBF Soft Yazılım Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye (bundan böyle UBF Soft olarak anılacaktır) aittir. İşbu UBF SoftUBF Soft Portal, UBF Soft’un sahibi olduğu ve hali hazırda içeriğinde UBF Soft internet sayfaları/sitelerinin ve bu sayfalar/sitelerden erişilen UBF Soft Portal uygulama ve hizmetlerinin ve ileride eklenecek sair internet sayfaları/sitelerinin ve bu sayfalardan erişilen UBF Soft Portal uygulama ve hizmetlerinin yer aldığı sistemi içermektedir. UBF Soft, işbu UBF Soft Portal Gizlilik Politikası ile tüm UBF Soft Portal Kullanıcı ya da Üye’lerini, UBF Soft Portal içerisindeki tüm internet sayfaları/siteleri ile bu sayfalardan erişilen UBF Soft Portal uygulama ve hizmetleri üzerinden toplanan kişisel bilgilerin (verilerin) ve özel nitelikli kişisel bilgilerin (verilerin) işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarılması ve açıklanması hakkında bilgilendirmektedir.

UBF Soft Gizlilik Politikasının temel amacı, Kullanıcı ya da Üyelerin gizliliğini güvence altına almaya dönük, yasal düzenlemelere, ulusal ve uluslararası koruma standartlarına ve teknolojik gelişmelere uygun olarak alınacak teknik ve idari önlemlerle ilgili ilkeleri ortaya koymaktır. Bununla beraber, internet üzerinden iletilen kişisel bilgilerin gizliliği konusunda mutlak bir garanti verilmesinin söz konusu olmaması sebebiyle, internet üzerinde kişisel bilgilerini iletirlerken Kullanıcı ya da Üye’lere mümkün olan en üst düzeyde gerekli tedbirleri almalarını önemle tavsiye ediyoruz.

UBF Soft, Kullanıcı ya da Üye’lerin UBF Soft Portal içerisindeki tüm internet sayfaları/siteleri ile bu sayfalardan erişilen UBF Soft Portal uygulama ve hizmetleri üzerinden ilettiği kişisel bilgileri aşağıdaki amaçlar için Kullanıcı ya da Üye’lerin açık rızası ya da yasal dayanaklar gereği işleyecek, hiçbir durumda öngörülen amaçların dışında işlemeyecek, Kullanıcı ya da Üye’lerin açık rızası ya da yasal dayanaklar olmaksızın üçüncü kişilere hiçbir şekilde aktarmayacak ve açıklamayacaktır.

UBF Soft’un, UBF Soft Portal aracığı ile elde ettiği bilgileri işleme amaçları şunlardır:

- Kullanıcı ya da Üye’lerle bilgi ve belge iletişimini sağlamak,

- Elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimlerde bulunmak,

- Etkin müşteri hizmetleri sunmak,

- Yeni uygulama ve hizmetler hakkında bilgi vermek,

- UBF Soft Portal veya iş birliği içinde olduğu kişilerin hizmetlerini doğrudan sunmak,

- Kullanıcının kimliğini açıklamadan çeşitli araştırma ve istatistiksel değerlendirmeler ile anonim veri tabanı oluşturmak.

UBF Soft, Kullanıcı ya da Üye’lerden topladığı kişisel bilgiler ile niteliğine göre özel nitelikli kişisel bilgiler kapsamına giren bilgilerin saklanması, korunması, işlenmesi ya da üçüncü taraflara aktarılması hususunda başta Anayasa’mızın bu konudaki hükümleri ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere diğer bütün yasal düzenlemelere koşulsuz uymakta, anılan bilgileri saklanma, korunma, işlenme ya da üçüncü taraflara aktarma hususunda yine anılan mevzuatın gereklerini koşulsuz yerine getirmektedir. Gizliliğe verdiği özel önem nedeniyle, bunların yanı sıra teknolojideki gelişmeler doğrultusunda bu kapsamda idari ve teknik bütün önlemleri almakta, bilgisi toplanan kişilerden gelecek her türlü talebi yasal uygunluk koşullarında ivedilikle yerine getirmektedir. UBF Soft, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi amacıyla işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen istisnalar dışında gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye aktarılmasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri genel kabul görmüş teknik ve yöntemlerle almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

UBF Soft, bunlarla birlikte, Kullanıcı ya da Üye’ler ile UBF Soft Portalın güvenlik önlemleri (yetkisiz giriş ve işlem vb.) bakımından takip ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, yasal aykırılıklara hukuki delil oluşturulması, UBF Soft Portal ilgili sorunların tanımlanması, UBF Soft Portal içerisindeki tüm internet sayfaları/siteleri ile bu sayfalardan erişilen UBF Soft Portal uygulama ve hizmetlerde çıkabilecek sorunların ivedilikle tespit edilerek giderilebilmesi için gerektiği durum ve işlemlerde kullanmak için Kullanıcı ya da Üye’lerin IP adresini tespit etmekte, kayıt altına almakta ve işlemektedir. UBF Soft, UBF Soft Politikaları ve yürürlükteki mevzuat uyarınca, yetkili idari ve resmi makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde bu bilgiyi yetkili makamlarla, yasal gerekçelere dayanarak, yasal usullere uygun olarak paylaşabilecektir.

UBF Soft, Kullanıcı ya da Üyeler'in UBF Soft Portal içerisindeki tüm internet sayfaları/siteleri ile bu sayfalardan erişilen UBF Soft Portal uygulama ve hizmetlerinin gizlilik prensiplerine ve/veya yasalara aykırı olarak kullandığını tespit etmesi halinde veya yetkili mercilerce inceleme ya da bir tespit talebi gelmesi halinde, konuyla sınırlı olmak ve yasal düzenlemelere uygun olmak kaydıyla, Kullanıcı ya da Üye ile bilgileri sözü edilen sınırlar çerçevesinde yetkili makamlara aktarma hakkına sahiptir.

UBF Soft, UBF Soft Portal içerisindeki tüm internet sayfaları/siteleri ile bu sayfalar/sitelerden erişilen UBF Soft Portal uygulama ve hizmetleri dahilinde kendi internet sitelerine ve başka internet sitelerine link verebilir ve/veya başka internet siteleri üzerinden UBF Soft Portalına bağlantı kurma imkânı tanıyabilir. UBF Soft, link vasıtasıyla erişilen ve/veya bağlantı kurulan sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

UBF Soft, Kullanıcı ya da Üye’lerin UBF Soft Portal içerisindeki tüm internet sayfaları/siteleri ile bu sayfalardan erişilen UBF Soft Portal uygulama ve hizmetlerinin kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bu bilgiler de işbu politikanın kapsamında değerlendirilmektedir. Çerezler ve Çerez Politikamız ile ilgili geniş bilgi için UBF Soft Portalda yer alan UBF Soft Çerez Politikasını inceleyebilir ve iş bu politikada yer alan şekilde tercihlerinizi uygulayabilirsiniz.

UBF Soft, işbu UBF Soft Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman herhangi bir sebepten dolayı bildirimde bulunmaksızın zaman zaman değiştirebilir veyahut da yenileyebilir. UBF Soft’un değişiklik yaptığı gizlilik politikası hükümleri internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır. İşbu sebeple UBF Soft, güncellenen UBF Soft Gizlilik Politikası hakkında Kullanıcı ya da Üye’lerin bilgi sahibi olmalarını ve periyodik olarak gözden geçirmelerini önermektedir.

Kullanıcı ya da Üye’ler tarafından verilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olması kullanıcının sorumluluğundadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi nedeniyle UBF Soft’un, UBF Soft Portal içerisindeki tüm internet sayfaları/siteleri ile bu sayfalar/sitelerden erişilen UBF Soft Portal uygulama ve hizmetlerinin bir zarara uğraması halinde bu zararı tazmin yükümlülüğü ilgili Kullanıcı ya da Üye’lere aittir.

Kullanıcı ya da Üye’ler kişisel bilgilerin gizliliği, işlenmesi, silinmesi, güncellenmesi gibi işlemleri Kullanıcı ya da Üye’ye özel internet sayfasından yapabileceği gibi, kişisel bilgileri ile ilgili her türlü taleplerini UBF Soft Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasının 19.2 maddesinde ve UBF Soft Portalda (https//www.ubfsoft.com) daki KVK Başvuru menüsünde yer alan usul ve esaslar çerçevesince iletebilirler.

İletişime Geçelim